چکیده :

با رشد تکنولوژی تعاریف ، محصول ، ساختار ، شیوه ارتباط و تعامل نیز بین افراد و سیستم ها تغییر کرده است . رسانه یک ارائه دهنده پیام است مثلا یک روزنامه یا تلویزیون پیام رسان هستند که پیام متنی یا تصویری خود را به مخاطب نمایش می دهند و مخاطب فقط بیننده یا خواننده است ولی زمانی رسانه در فضای مجازی بیان شود تعریف گسترده تر می شود مخاطب در تعامل با رسانه قرار می گیرد و محتویات رسانه و پیام نیز ساختاری پیشرفته پیدا می کند چند رسانه ای ها در فضای مجازی در قالب نرم افزار ، سایت هایی با بهره بردن از وب پیشرفته ، شبکه های اجتماعی و فایل ها هستند در واقع در چند رسانه ای نوعی فضای هوشمندانه نیز ایجاد خواهد شد که کاربر می تواند برخی از خواسته های خود را در تعامل با سیستم یا نرم افزار مطرح کند و بدون دخالت انسانی به هدف مورد نظر برسد همچنین در فضای مجازی پیام یا رسانه می تواند توسط کاربر نیز ایجاد شود و انتشار یابد از این جهت محیط و فضای چند رسانه ای گرافی پیچیده را ایجاد می کند که ارتباطات و تعاملات گسترده ای در آن جریان می یابد . تغییر در محتوا و همچنین تغییر در شیوه ارتباط ، محیط رشد یافته و مدرنی از ارتباط را ایجاد می کند که برای بهره بردن از آن لازم است دانش استفاده را یاد گرفت تا از محتویات ایجاد شده در بخش های مختلف جامعه استفاده کرد و سیستم های هوشمند و رشد یافته برای تبادل اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرد .

کلید واژگان :

چند رسانه ای ، محتوا ، فضای مجازی ، اینترنت ، مهندسی نرم افزارارزش ریالی : 40000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک