چکیده :

صنعت حمل و نقل هوائی از سال 1994 در یک مسیر تحول قرار گرفت و ICAO سعی نمود بعنوان نماینده جامعه هوائی نقش خود را جهت ایمنی و توسعه هوانوردی هم سو با این تحول ایفا نماید. در یک بررسی آماری مشاهده مینمائیم در 1945 تنها 9 میلیون مسافر از طریق هوا در جهان جابجا شده‌اند که رقم پایینی میباشد. در حالیکه در مقایسه با آن حجم ترافیک هوائی در 2003 جابجائی بیش از 6/1 میلیارد مسافر بوسیله پروازهای برنامه ریزی شده توسط خطوط هوائی را نشان میدهد که رقمی معادل تقریبا 25% جمعیت کل جهان است ناوبری ماهواره ای و آینده آن در صنعت هوایی با توجه به پیش بینیهای IATA مبنی بر 2 برابر شدن ترافیک هوائی تا سال 2010 تخمین زده میشد که تا سال 2010 تعداد انسانهائی که از طریق هوائی مسافرت میکنند میتواند 5/2 میلیارد در سال افزایش یابد در اقتصاد هوانوردی این افزایش رقمی معادل 1700 میلیارد دلار میباشد. که ارائه کننده بیش از 30 میلیون شغل جدید در جهان است نتیجه این رشد پدیده‌ای به نام تراکم است تاثیر این رشد فقط در فرودگاهها خود را نشان نمیدهد. که در این مقاله به پرهزینه ترین ماهواره ها و عملکرد آنها پرداخته می شود

کلید واژگان :

گالیلو-حمل و نقل فضاییارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک