نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

A NEW PROPOSED METHOD FOR DETECTION AND REMOVED BLACK HOLE ATTACK IN MOBILE AD HOC NETWORK 1399/11/04 03:50:54

نویسندگان : shahram Behzad Reza Fotohi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : Journal of Modern Technology and Engineering

A Hybrid Routing Method for Mobile ad-hoc Networks 1399/11/04 03:48:06

نویسندگان : Reza Fotohi Roodabe Heydari Shahram Jamali
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : Journal of Advances in Computer Research

Defense Against the Attacks of the Black Hole, Gray Hole andWormhole in MANETs Based on RTT and PFT 1399/11/04 03:45:42

نویسندگان : shahram Behzad Reza Fotohi Fathulah Dadgar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : International journal of Computer Science & Network Solutions

A Comprehensive Study on Defence Against Wormhole Attack Methods in Mobile Ad hoc Networks 1399/11/04 03:43:41

نویسندگان : Reza Fotohi Shahram Jamali
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : International journal of Computer Science & Network Solutions

Performance Evaluation of AODV, LHC-AODV, OLSR, UL-OLSR, DSDV Routing Protocols 1399/11/04 03:41:47

نویسندگان : Reza Fotohi Shahram Jamali Fateme Sarkohaki
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : I.J. Information Technology and Computer Science

Improvement over the OLSR Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks by Eliminating the Unnecessary Loops 1399/11/04 03:39:53

نویسندگان : shahram Behzad Reza Fotohi Shahram Jamali
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : I.J. Information Technology and Computer Science

An Improvement over AODV Routing Protocol by Limiting Visited Hop Count 1399/11/04 03:38:04

نویسندگان : Reza Fotohi Shahram Jamali Fateme Sarkohaki shahram Behzad
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : I.J. Information Technology and Computer Science

A Cluster Based Job Scheduling Algorithm for Grid Computing 1399/11/04 03:36:04

نویسندگان : Reza Fotohi Mehdi Effatparvar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : I.J. Information Technology and Computer Science

ارزیابی کارایی الگوریتم های رتبه بندی صفحه برای استخراج صفحات وب 1399/11/03 19:28:04

نویسندگان : رضا فتوحی سلاله روح اله عبدی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت

مقایسه و ارزیابی کارایی پروتکل های مسیریابی DSDV و OLSR در شبکه های موردی سیار با استفاده از شبیه سازی NS_2 1399/11/03 19:25:28

نویسندگان : فاطمه سرکهکی رضا فتوحی سلاله شهرام جمالی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت

مقایسه و ارزیابی کارایی مدل های زمان بندی در سیستم های محاسبات ابری 1399/11/03 19:22:36

نویسندگان : فاطمه سرکهکی رضا فتوحی سلاله شهرام بهزاد شهرام جمالی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت

ارائه یک روش زمان بندی پویا از وظایف موازی روی خوشه های ناهمگن 1399/11/03 19:19:21

نویسندگان : فاطمه سرکهکی رضا فتوحی سلاله شهرام بهزاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر

بهبود بینایی ربات تعقیب خط با استفاده از فیلتر وینر و مورفولوژی 1399/11/03 19:14:09

نویسندگان : شهرام بهزادبیگدیلو رضا فتوحی سلاله
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان

ارزیابی چهارپارامتر برروی پروتکل مسیریابی AODV درشبکه های بی سیم Mesh 1399/11/03 12:21:14

نویسندگان : رضا فتوحی سلاله شهرام بهزاد بیگدیلو فاطمه سرکهکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان

معرفی و کاربرد نرم افزارهای حرفه ای رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی 1399/11/03 12:20:39

نویسندگان : رضا معزی نسب منصوره نیک نهاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران

بهره وری انرژی پروتکل های مسیریابی Proactive درشبکه های سیار موردی 1399/11/03 12:19:26

نویسندگان : شهرام بهزاد رضا فتوحی فاطمه سرکهکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر

ارائه ی پروتکل مسیریابی آگاه از انرژی جدید مبتنی بر OLSR جهت افزایش طول عمر شبکه های موردی سیار 1399/11/03 12:17:15

نویسندگان : فاطمه سرکهکی شهرام جمالی رضا فتوحی سلاله
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ژئوتوریسم و الزامات ایجاد ژئوپارک ها در ایران 1399/11/03 12:16:17

نویسندگان : رضا معزی نسب منصوره نیک نهاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری

بهبود پروتکل مسیریابی DSR با کشف و حذف حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار 1399/11/03 12:14:13

نویسندگان : شهرام بهزاد بیگدیلو شهرام جمالی رضا فتوحی سلاله فاطمه سرکهکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

ارائه یک مکانیسم ساده و کارا جهت کشف و جلوگیری از حملات کرم چاله در شبکه های موردی سیار 1399/11/03 12:12:26

نویسندگان : رضا فتوحی سلاله شهرام جمالی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)