نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و پویایی محیطی بر نوآوری دوسوتوان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان های تابعه 1398/10/20 15:01:52

نویسندگان : علی اصغر ایزدی امیری ابوالحسن حسینی هومن شبابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکنرونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی