نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

پزشکی مدرن با روش نانو ذرات 1399/04/22 07:18:44

نویسندگان : فائزه حقیقت گر آیدین مرادخانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی Journal of Science and Engineering Elites جلد 1- شماره 1- سال 1395

بررسی علل و عوامل گوشه گیری و ارائه راهکارهایی برای برطرف کردن آن در دبستان 1398/08/19 00:08:03

نویسندگان : نجمه سراج خرمی مریم حسینی نسب
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

تئوری بازی ها در ساختارهای مختلف 1398/08/09 13:00:10

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

بهبود مسیریابی درشبکه های حسگر بیسیم با استفاده از شبکه های عصبی 1398/07/03 14:47:32

نویسندگان : محمدکاظم بشکنی سجاد اعظمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

نقش موسیقی بومی و محلی در راستای جذب گردشگر (نمونه موردی شهر تبریز) 1398/03/31 14:15:47

نویسندگان : سجاد امیدوارفر نیما بایرام زاده فرناز دشتی سیدمسعود حامد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

بررسی تجربی خواص مکانیکی بتن در شرایط متراکم 1398/03/13 16:06:15

نویسندگان : بهزاد محمدخانی حاجی خواجه لو مهدی نجفی یوسف عالی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

بررسی کیفیت خدمات تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در سال تحصیلی97-1396 1398/03/13 16:03:35

نویسندگان : هادی شنابی بهزاد محمدخانی حاجی خواجه لو مهدی شنابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

تاثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی 1397/11/25 03:11:26

نویسندگان : محمد امین جمشیدیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

تاثیر امنیت ضغلی و توانمنذسازی کارکنان بر رضایت ضغلی در اداره کل راه و ضهرسازی استان مرکسی 1397/11/25 03:09:01

نویسندگان : محمد امین جمشیدیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت شغلی در بانک رفاه شهر اراک 1397/11/25 03:04:26

نویسندگان : محمد امین جمشیدیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

مخفی کردن اطلاعات در تصـاویر متـنی با استفاده از پیکسل های مـوجود روی لبه های حروف فارسی 1397/08/12 10:49:54

نویسندگان : وحید یزدانی موسی فلاح خورسند
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 17 شهر تهران) 1397/08/12 10:41:41

نویسندگان : مهتاب محمودی موسی فلاح خورسند
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

روش‌های افزایش بازده توان خروجی در سلول‌های خورشیدی 1397/06/13 08:49:36

نویسندگان : آرام قادری صالح کریم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

طراحی یک مدل جدید با استفاده از ترکیب دو مدل کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده 1397/03/11 13:53:48

نویسندگان : حامد شاکریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی