نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

PCR INVESTIGATION OF THE VERTICAL TRANSMISSION OF MYCOBACTERIUM BOVIS IN MONTBÉLIARDE CATTLE IN GONBAD, NORTHEAST OF IRAN 1399/12/06 17:50:47

نویسندگان : مهدی کرمیان علی سلیمان زاده امیر توکمه چی روزعلی باتوانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Bulgarian Journal of Veterinary Medicine

Defense against flooding attacks using probabilistic thresholds in the internet of things ecosystem 1399/12/06 11:08:19

نویسندگان : SeyedMeysam Zarei Reza Fotohi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : Security and Privacy

File fragment recognition based on content and statistical features 1399/12/06 11:05:00

نویسندگان : Marzieh Masoumi Ahmad Keshavarz Reza Fotohi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : Multimedia Tools and Applications

مقاله هشدار دهنده افت فشار آب 1399/12/06 01:14:54

نویسندگان : علی دل قوی حسین فتوحی
زبان : فارسی سال انتشار : 1377 محل پذیرش : راه آهن- گاهنامه کشش شماره 12

حماسه حسيني از منظر امر به معروف و نهي از منكرnv 1399/12/06 01:03:34

نویسندگان : علی دل قوی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : مجله رشد

COP مقاله سوئيچ فشاري گاز كارتل 1399/12/06 00:49:49

نویسندگان : علی دل قوی
زبان : فارسی سال انتشار : 1377 محل پذیرش : راه آهن- گاهنامه کشش شماره 11

AGE AND GROWTH OF BERG LOACH (OXYNOEMACHEILUS BERGIANUS) IN KORDAN RIVER OF NAMAK BASIN IN IRAN 1399/12/05 19:21:41

نویسندگان : Yazdan Keivany Mohammad Reza Kamaloo
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES

نقش اطلاعات اینترنتی حسابداری و ارائه آن بر توسعه و ارزیابی شرکت 1399/12/05 19:21:40

نویسندگان : زینب نوربخش حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

Reproductive Biology of Abu Mullet, Planiliza abu (Heckel, 1843), in Karun River, Southwestern Iran 1399/12/05 19:16:55

نویسندگان : Miaad JORFIPOUR Yazdan Keivany Fatemeh PAYKAN-HEYRATI Zaniar GHAFOURI
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Acta Aquatica Turcica

آسیب شناسی مدیریتی در بازیافت زباله های الکترونیکی 1399/12/04 03:44:54

نویسندگان : سجاد بازدار
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : ماهنامه شهرو منظر

نقش مدیریت شهری در کاهش آلودگی هوا 1399/12/04 03:38:30

نویسندگان : سجاد بازدار
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : ماهنامه شهرو منظر

نقش فناوري اطلاعات در برنامه ريزي شهري 1399/12/04 03:35:20

نویسندگان : سجاد بازدار مهدی گلچین جم
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : ماهنامه شهرو منظر

بررسی وضعیت پسماند خشک با ارزش در شهر تهران 1399/12/04 03:30:47

نویسندگان : سجاد بازدار
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : ماهنامه شهرو منظر

آثار حلم و بردباری در زندگی فردی و اجتماعی به ابتنای ثقلین 1399/12/03 22:25:17

نویسندگان : زهرا شیردل وجیهه شیردل محمدشتا بدرا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی

Taguchi Method for determination of the best location for cooling and heating appliances 1399/12/03 15:32:38

نویسندگان : زهرا پزشکی علی سلیمانی احمد دارابی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Energy

Feasibility study of citizen participation in urban management in Ilam 1399/12/03 15:23:44

نویسندگان : اسماعیل نصیری سجاد بازدار حامد غدیری ساسان مسعودی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : International Journal of Advanced Research

نگرش مراقبت معنوی در کرونا 1399/12/02 16:07:18

نویسندگان : احمدعابدی هاشم اندیشه سکینه گنج خانلو
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله مطالعات اسلامي در حوزه سلامت؛

یافته هایی از کهن الگوی آرس و آرکی تایپ زئوس ( جنگ و قدرت ) 1399/12/02 12:19:50

نویسندگان : کبری رحیمی سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی. علمی تخصصی

Models of Dynamic Assessment Affecting the Learning of English Lexical Collocations 1399/12/02 11:43:37

نویسندگان : Abbas Ali Zarei Amin Khojasteh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Journal of Language Horizons