نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Corporate entrepreneurship in University of Tehran: does human resources management matter? 1399/10/23 13:12:37

نویسندگان : Aidin Salamzadeh Mehdi Tajpour Elahe Hosseini
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Int. J. Knowledge-Based Development

بررسی، تحلیل و معرفی طرح‌ها و نقشه‌های وارداتی(اقتباسی) و جدید در قالی معاصر اراک(سلطان‌آباد) 1399/10/20 16:44:36

نویسندگان : محمد افروغ
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مطالعات تاریخ فرهنگی

باورها عامل آفرینش نقش و نگار در تخت‌بافته‌های آناتولی: با تأکید بر گلیم‌‌ 1399/10/20 16:25:11

نویسندگان : محمد افروغ
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : نامه انسان شناسی

مطالعه ساختاری و محتوایی نمکدانهای بختیاری با تأکید بر طرح و نقش 1399/10/20 16:21:24

نویسندگان : محمد افروغ
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نامه انسان شناسی

Turkey's Approach to the Nagorno-Karabakh Crisis (2003-2020) 1399/10/20 15:16:40

نویسندگان : زینب وطن خواه بهرام نوازنی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مطالعات سیاسی جهان اسلام

Reliability-based Design Optimization of I-Shape Simple Steel Beam 1399/10/20 10:27:56

نویسندگان : سعید سرودلیر محمد بفکین
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : 3rd .International Congress on Science and Engineering

تحلیل آثارکارایی بازار به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی 1399/10/20 09:16:11

نویسندگان : نغمه هنرور همایون رنجبر سارا قبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : دو فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد مقاومتی

استخراج عروق شبکیه براساس ترکیب فیلتر تطبیقی و الگوریتم همتراز 1399/10/19 04:49:11

نویسندگان : مهتاب شعبانی حسین پورقاسم
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر

منطق کیفی حلم و استقامت ذیل آثار فردی و اجتماعی به ابتنای آموزه های دینی (مطالعه موردی: ویروس کرونا) 1399/10/18 23:44:05

نویسندگان : زهرا شیردل وجیهه شیردل محمدشتا بدرا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : (Pure Life (http://p-l.journals.miu.ac.ir/article_5049.html?lang=fa

Prostate cancer and human papillomavirus infection: a recent literature review 1399/10/16 16:20:40

نویسندگان : Samira Mahmoudi Abolfazl Jafari-Sales Rozita Nasiri Hossein Baghi Bannazadehd
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Reviews in Medical Microbiology

مکان یابی صنایع قطعه سازی ادوات کشاورزی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS در شهرستان بابل 1399/10/16 15:49:13

نویسندگان : حسنعلی آقاجانی هومن شبابی سعید مدلل دوست مرتضی جعفری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین

تاثیر پویایی فناورانه بر جهت گیری کارآفرینی: نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی 1399/10/16 15:45:22

نویسندگان : هومن شبابی محبوبه عرب کلمری علی تقی پور آردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین

تاثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و شتاب سازمانی بر عملکرد سازمانی و ظرفیت نوآوری 1399/10/16 15:36:32

نویسندگان : هومن شبابی ندا طهماسبی روشن هانیه زیاری کوهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین