نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Models of Dynamic Assessment Affecting the Learning of English Lexical Collocations 1399/12/02 11:43:37

نویسندگان : Abbas Ali Zarei Amin Khojasteh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Journal of Language Horizons

THE SURVEY OF MOOD STATES IN MALE AND FEMALE HIGH SCHOOL CHESS PLAYERS OF LORESTAN PROVINCE 1399/12/01 23:00:22

نویسندگان : رقیه کرامتی مقدم نسرین طوبی مجید کرامتی مقدم (نویسنده مسئول) وحید بخشعلی پور
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : European Journal of Physical Education and Sport Science

The Relationship between the Locus of Control and Mental Health in Athlete and Non-athlete Students of Tehran University 1399/12/01 22:45:35

نویسندگان : مهدیه کاظمی معصومه نورالدینی مجید کرامتی مقدم (نویسنده مسئول)
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : International Journal of Basic Sciences & Applied Research

The Comparison of Amateur Male and Female Chess Players’ Mental Skills in Iran 1399/12/01 22:37:26

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم (نویسنده مسئول) معصومه نورالدینی سیدنوید حججی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Journal of Novel Applied Sciences

The Effects of Aerobic Exercise Program on Non-Athlete Male Students’ Subjective Sleep Quality 1399/12/01 22:25:59

نویسندگان : وحید بخشعلی پور(مسئول) رضا فلاح دوست مجید کرامتی مقدم
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعی 1399/12/01 17:38:40

نویسندگان : ملیحه درخوش دکتر رحمت الله فتاحی دکتر شعله ارسطوپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مطالعات علمی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

ارزیابی پتانسیل اصلاحی لاین های پیشرفته جوتحت شرایط اقلیمی منطقه میاندوآب 1399/12/01 03:05:48

نویسندگان : کژال کریمی ورهرام رشیدی سلیمان محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات

شهرسازی اسلامی در مدیریت محلات باتاکیدبر پایداری محلات شهری 1399/11/30 13:23:40

نویسندگان : سجاد بازدار
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام