نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی: مطالعه کتاب سنجی مقالات 1400/03/27 12:06:55

نویسندگان : عبدالاحد غیبی مسعود باوان پوری مریم دریانورد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

آسیب شناسی عنوان های مقاله های مجله شعرپژوهی از شماره اول تا شماره 40 1400/03/27 11:57:39

نویسندگان : مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : بوستان ادب

تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد 1400/03/27 11:55:03

نویسندگان : علی صیادانی مسعود باوان پوری حکیمه رستمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نقد ادب معاصر عربی

بررسی فواید بازی درمانی بر مهارت های شناختی اجتماعی و شغلی دانش آموزان معلول حسی حرکتی 1400/03/27 11:27:07

نویسندگان : زهرا شیروانی سهیل معظمی گودرزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : همایش ملی علوم انسانی با رویکرد پژهشهای روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره از نگاه معلم

تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز 1400/03/27 11:09:39

نویسندگان : امیر مقدم متقی مولود خوانچه زرد مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پژوهش ادبیات معاصر جهان

بررسی هنجارگریزی نوشتاری در شعر محمود درویش 1400/03/27 10:57:30

نویسندگان : امیر مقدم متقی غلامعباس رضایی هفتادر فاطمه اسدی مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : زبان و ادبیات عربی

فصلية إضاءات نقدية في الأدبين العربي والفارسي في الميزان، دراسة إحصائية تحليلية (الأعداد المطلوبة 23-1) 1400/03/27 10:46:57

نویسندگان : نهین حاجی زاده مسعود باوان پوری مریم دریانورد
زبان : عربی سال انتشار : 1438 محل پذیرش : اضاءات نقديه في الادبين العربي و الفارسي

Investigation of the Effect of Vitamin E Function on Liver Injuries in Wistar Rats 1400/03/27 03:36:17

نویسندگان : سجاد کوشکی دکتر محمد تقی قربانیان دکترایران گودرزی
زبان : انگلیسی سال انتشار : __98 محل پذیرش : دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

The effects of high doses of vitamin E on histological alteration in liver of male pups from rat 1400/03/27 03:00:39

نویسندگان : سجاد کوشکی دکتر محمد تقی قربانیان دکترایران گودرزی حدیث کوشکی
زبان : انگلیسی سال انتشار : __99 محل پذیرش : چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک