نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسي تاثير ساختار مالکيت و سرمايه بر ميزان هموارسازي سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران 1399/10/30 01:22:24

نویسندگان : يونس بادآورنهندي رسول برادران حسن زاده امين بلوري سعيد محمودزاده باغباني
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : فصلنامه حسابداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فولاد مباركه

ارتباط ساختار سرمایه و مالکیت با تصمیمات هموارسازی سود(تحلیل خطی و لوجیت) 1399/10/30 01:13:58

نویسندگان : يونس بادآورنهندي سعيد محمودزاده باغباني امين بلوري
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي

The effect of colchicine on triticale anther-derived plants: Microspore pre-treatment and haploid-plant treatment using a hydroponic recovery system 1399/10/29 12:17:17

نویسندگان : Ahmad Arzani Norman Darvey
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2001 محل پذیرش : Euphytica

بررسی تجربی وعددی تراکم دینامیکی پودر آلومینیوم تحت بارگذاری با سرعت بالا 1399/10/29 09:10:04

نویسندگان : بهزاد محمدخانی حاجی خواجه لو مجتبی ملکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله علمی پژوهشی کارآفن

رابطه ی بین نقش افسردگی، بی تفاوتی و ناامیدی در عملکرد 1399/10/29 01:35:24

نویسندگان : ندا ظهیری خواه محمد کرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش/27 و 28 آذرماه 1399/ مازندران-محمودآباد

بررسی رابطه هوش هیجانی با خلاقیت و عزت نفس دانشجویان 1399/10/29 01:33:58

نویسندگان : ندا ظهیری خواه محمد کرد زینب فرحانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش/27 و 28 آذرماه 1399/ مازندران-محمودآباد

Some influential factors on severity of diabetic foot ulcers and Predisposing of limb amputation: A 7-year study on diabetic patients 1399/10/28 21:20:09

نویسندگان : Mostafa Madmoli Yaghoob Madmoli Hosein Taqvaeinasab Mahboobeh Khodadadi Pouriya Darabiyan Alireza Rafi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : International Journal of Ayurvedic Medicine

Hypertension and Risk of Acute Coronary Syndrome (ACS) in Patients with ACS: A Study on 926 patients with ACS 1399/10/28 21:17:15

نویسندگان : Mostafa Madmoli Masoomeh Saeidilandi Raha Latifinasab Shekofeh Fatehimoghaddam Fariba Mobarez Pouriya Darabiyan
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : International Journal of Ayurvedic Medicine

Drugs abuse and increase in referral to hospital to prevent Recurrence of diabetic foot ulcer infection 1399/10/28 21:14:45

نویسندگان : Mostafa Madmoli Yaghoob Madmoli Fariba Mobarez Hosein Taqvaeinasab Pouriya Darabiyan Alireza Rafi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : International Journal of Ayurvedic Medicine

The Prevalence of Irritable Bowel Syndrome Symptoms in High School Students in Abadan City in 2016 1399/10/28 20:47:34

نویسندگان : Zeinab Raiesifar Khadijeh Moradbeygi Noorollah Tahery Shahram Baraz Razieh Shirzadegan Pouriya Darabiyan Mohammad Saberian Afsaneh Raiesifar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : Journal of Research in Medical and Dental Science

Health Related Quality of Life in Patients with β-Thalassemia Major in Northern Khuzestan Province, Southwest of Iran in 2015-2016 1399/10/28 20:43:14

نویسندگان : Yaghoob Madmoli Mostafa Madmoli Narjes Davoodi Mehdi Niksefat Bayan Saberipour Pouriya Darabiyan Najime Yousefi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Journal of Research in Medical and Dental Science

AN INVESTIGATION OF PREVALENCE OF OBESITY AND ITS RELATED DEMOGRAPHIC FACTORS IN STUDENTS AGED 12-16 YEARS OLD IN AHVAZ IN 2017 1399/10/28 20:35:44

نویسندگان : Pouriya Darabiyan Shahram Baraz Nasrin Elahi Mojtaba Miladinia Bayan Saberipour Milad Alasvand Azam Jahangirimehr
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

تاثیر فراهیجان بر تنظیم هیجانات با واسطه گری خود شفقتی نوجوانان 1399/10/28 17:49:00

نویسندگان : کورش پارسا زهرا نیک منش حسین جناابادی
زبان : فارسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت