نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Investigating the Epidemiological Prevalence of Diabetes in Afghanistan from 2015 to 2019 1399/10/28 13:53:13

نویسندگان : Shokreya Ehsani Pouriya Darabiyan Kourosh Zarea Saeed Ghanbari Aseya Temori
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Journal of Ayurvedic Medicine

The Incidence of Skin Allergy Testing Antivenom and its Related Factors in Behbahan 1399/10/28 13:49:30

نویسندگان : Alireza Rafi Keyvan Mousavi Atefe Etebari Narjes Davoudi Pouriya Darabiyan Mohamad Sabaghan
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Research in Medical and Health Sciences

Study of Test Anxiety and Its Related Factors in Students of Behbahan Faculty of Medical Sciences in 2018 1399/10/28 13:46:15

نویسندگان : Alireza Rafi Pouriya Darabiyan Mastore Mohammad Zade Parisa Eskandari Zeinab Shajirat
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Research in Medical and Health Sciences

Evaluation of Self-Medication and Related Factors in Clients of Health Centers in Behbahan in 2019 1399/10/28 13:42:47

نویسندگان : Pouriya Darabiyan Alireza Rafi Parisa Eskandari Zahra Sokhansanj Zeinab Shajirat
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Research in Medical and Health Sciences

Survey Of Knowledge, Worry And Screening Behavior Towards Breast Cancer Among Female Students Of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2018 1399/10/28 12:36:08

نویسندگان : Pouriya Darabiyan Hajar Sadeghi Alireza Rafi Zeinab Raiesifar Maryam Ghanavati Kourosh Zarea
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

بررسی و تحلیل نقش عوامل هویت بخشی بر بافتهای فرسوده نمونه موردی : ) منطقه یک ( شهر ساری 1399/10/25 00:27:15

نویسندگان : اسدالله دیو سالار سید مریم قاسمی طاهری صادق صیدبیگی سید حسن رسولی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام

بررسی اثرات بهسازی کالبدی در بافت فرسوده نواحی شهری پیرامون راه آهن در قائمشهر با رویکرد پایداری 1399/10/25 00:17:10

نویسندگان : اسدالله دیو سالار سمیه کاظمی چمازکتی صادق صیدبیگی سید حسن رسولی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام

تاثیر هوش و فرهنگ‌سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت گاز شیراز 1399/10/24 19:35:38

نویسندگان : مهدی تاج پور الهه حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

تحلیل فضایی شهرهای کوچک شهرستان بابل بر اساس شاخص های زیست پذیری شهری 1399/10/24 11:41:48

نویسندگان : پری شکری فیروزجاه صادق صیدبیگی زهرا کیانژاد سید حسن رسولی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : جغرافیای اجتماعی شهری دانشگاه باهنر کرمان

ارزیابی سطح نشاط اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی(نمونه موردی: محله کشتارگاه- ارومیه) 1399/10/23 23:17:36

نویسندگان : رسول درسخوان نیما بایرام زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی

اصلاح کیفیت توان شبکه¬های توزیع برق با بکارگیری طرح ترکیبی بهبود¬یافته DVR-PV مبتنی بر چاپر Interleave و مدولاسیون هیسترزیس 1399/10/23 22:48:10

نویسندگان : حمید کریمی محسن سیماب مهدی نفر
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله علمی- تخصصي تحقیقات نوین در برق- سال نهم- شماره اول- بهار 99

Compensating and Enhancing Voltage Quality in Electrical Distribution Systems Using Dynamic Voltage Restorer Based on Synchronous Reference Frame Theory 1399/10/23 22:35:47

نویسندگان : Hamid Karimi Mohsen Simab Mehdi Nafar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Signal Processing and Renewable Energy (SPRE), Vol. 4, Issue 2, PP. 53-72, Spring 2020

Enhancement of Power Quality Utilizing Photovoltaic fed D-STATCOM Based on Zig-Zag Transformer and Fuzzy Controller 1399/10/23 22:19:42

نویسندگان : Hamid Karimi Mohsen Simab Mehdi Nafar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Journal of Science and Technology (SCIENTIA IRANICA), Transactions on Computer Science & Engineering and Electrica