نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

کارآفرینی سبز ، رویکردی نوین در راستای حفظ محیط زیست 1400/03/15 23:11:06

نویسندگان : سیما نظری امیر نجفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع مدیریت و حسابداری

بررسی تئوریکی خلاقیت و نوآوری سازمانی؛ مفاهیم، انواع و مدل های طبقه بندی 1400/03/15 23:07:21

نویسندگان : سیما نظری امین نظری
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی - موسسه آموزشی - تحقیقاتی نور باران اندیشه - قم

نگاهی به ساختار و ابعاد کارآفرینی سازمانی 1400/03/15 23:04:01

نویسندگان : سیما نظری
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی اقتصاد مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

The study of the relationship between creativity, innovation and entrepreneurship in organizations 1400/03/15 23:00:15

نویسندگان : سیما نظری
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : international conference on economics accounting management and social sciences & international conference on engineering art ma

Theoretical survey of organizational creativity and innovation: concepts, classification models 1400/03/15 22:55:15

نویسندگان : سیما نظری امین نظری
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : Hospital Materials Management (HMM)

A Study on the Role and Position of Managers in Development of Creativity, Innovation and Entrepreneurship in Organizations 1400/03/15 22:51:44

نویسندگان : سیما نظری
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management, Vol. 3, No. 1, Special Issue, March

Talent management in agile software development: The state of the art 1400/03/15 11:59:25

نویسندگان : تقی جاودانی گندمانی امیر مشمول مائده دشتی سامیه خسروی مونا نجفی سرپیری مهسا رادنژاد مهناز افشاری شاهین منصوری
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : 2021 3rd East Indonesia Conference on Computer and Information Technology (EIConCIT)

مکان یابی اسکان موقت جهت مدیریت بحران بعد از زلزله (نمونه موردی: شهرستان ارومیه) 1400/03/14 00:42:41

نویسندگان : رضا قادری سجادامیدوارفر نیما بایرام زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

مقایسه مؤلفه های اضطراب بین دانش آموزان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در طرح سباح 1400/03/13 03:24:11

نویسندگان : معصومه نورالدینی(مسئول) مجید کرامتی مقدم مهدیه کاظمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : پژوهش های نوین درعلوم و فناوری

مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد روشندل ایران 1400/03/13 03:09:03

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم (نویسنده مسئول) معصومه نورالدینی سیدنوید حججی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی

مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد آماتور ایران 1400/03/13 02:49:52

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم (نویسنده مسئول) معصومه نورالدینی سیدنوید حججی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در خدمت توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.

مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد نخبه ایران 1400/03/13 02:38:12

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم (نویسنده مسئول) معصومه نورالدینی سیدنوید حججی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در خدمت توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.

مقایسه اضطراب صفتی و حالتی در بین دانش آموزان پسر شرکت کننده و غیر شرکت کننده در طرح سباح 1400/03/12 17:43:26

نویسندگان : معصومه نورالدینی(مسئول) صبا طاهری فام مجید کرامتی مقدم مهدیه کاظمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی و ورزشی قهرمانان