نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Incidence of Myocardial Infarction (MI) in Diabetic Women and Clinical information: A study in Southwestern Iran 1400/01/13 10:21:10

نویسندگان : Alireza Rafi Roghayeh Esmaeili Foroozan Atashzadeh-Shoorideh Pouriya Darabiyan
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : International Journal of Ayurvedic Medicine

ارزیابی تاثیر فرم پنجره در کیفیت نور فضاهای آموزشی در اقلیم BWk 1400/01/12 00:43:05

نویسندگان : ندا معروفی محمدجواد مهدوی نژاد* حسین مرادی نسب
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه پژوهش های اقلیم شناسی

نقد و بررسی رابطه صنعت و رفاه و تأمین اجتماعی در شاهنامۀ فردوسی 1400/01/11 22:01:06

نویسندگان : عبدالله شهریار رامین صادقی نژاد مریم محمدزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : جستارنامه ادبیات تطبیقی

انواع ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان ولد 1400/01/11 14:48:40

نویسندگان : محمدامیر مشهدی حسنیه نخعی لیلا عبادی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : قند پارسی

تبیین راهبردهای صنعتی سازی روستایی در روستاهای شهرستان ساوجبلاغ با استفاده از مدل SWOT 1400/01/10 00:37:24

نویسندگان : زهرا حق روستا ُسمیه حق روستا
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : نخستین همایش علمی مدیریت روستایی و توسعه پایدار

تحلیل نابرابری های منطقه ای بین استان های ایران با تاکید بر ناحیه جنوب شرق 1400/01/10 00:31:59

نویسندگان : سمیه حق روستا
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران

Comparative osteology of three endemic cichlids (Iranocichla spp.) (Actinopterygii: Perciformes: Cichlidae) from southern Iran 1400/01/08 12:45:01

نویسندگان : Neda DASTANPOOR Yazdan Keivany Eisa EBRAHIMI
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Acta Ichthyologica et Piscatoria

تحلیلی بر عملکرد هنری و خلاقیت‌محور در طراحی و دوخت ماسک در دوران همه‌گیری کرونا 1400/01/06 14:09:58

نویسندگان : سحر ذکاوت
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : همایش هنر و بیماری‌های فراگیر: هنر / کرونا

Designing an Environmental Model of Sustainable Development in the Iranian Gas Industry 1400/01/04 17:11:52

نویسندگان : محمدبابایی اسدالله مهرآراء مهرداد متانی محمدرضاباقرزاده
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : journal of Petroleum Business Review (PBR)

شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده 1400/01/03 12:18:16

نویسندگان : مجتبي رفيعيان سميه حق روستا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه چشم انداز شهرهاي آينده

مدل چینی حاکمیت قانون 1400/01/02 12:26:08

نویسندگان : مزدک نصوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه حقوقی دیوان انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل مفهوم خلاقیت در نگاره‌ مستی لاهوتی و ناسوتی اثر سلطان محمد نقاش 1400/01/02 01:19:21

نویسندگان : سحر ذکاوت دکتر خشایار قاضی‌زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : جلوه هنر

واکاوی تطبیق نظام معارف قرآنی در فیلم‌های سینمایی تنگه ابوقریب و به وقت شام با رویکرد بیداری اسلامی 1400/01/01 23:54:06

نویسندگان : سمیه رسولی پور سحر ذکاوت
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مطالعات بیداری اسلامی

مطالعه‌ی تحلیلی بازتاب نظام معارف قرآنی در فیلم سینمایی تنگه‌ ابوقریب 1400/01/01 23:42:46

نویسندگان : سمیه رسولی پور سحر ذکاوت
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مطالعات دفاع مقدس

بررسی و تحلیل مدیریت کارگاه ساختمانی 1400/01/01 11:36:18

نویسندگان : مهدی رجبی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری

Effects of Regular Physical Activity in Water with and Without Ginger Supplementation on Adiponectin in Obese Female with Breast 1399/12/30 23:41:02

نویسندگان : javad alizade Mohammadbagher Forghani Ozrudi samaneh Forghani Ozrudi atena rohi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Annals of Clinical and Medical Case Reports