نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تبیین راهبردهای صنعتی سازی روستایی در روستاهای شهرستان ساوجبلاغ با استفاده از مدل SWOT 1400/01/10 00:37:24

نویسندگان : زهرا حق روستا ُسمیه حق روستا
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : نخستین همایش علمی مدیریت روستایی و توسعه پایدار

تحلیل نابرابری های منطقه ای بین استان های ایران با تاکید بر ناحیه جنوب شرق 1400/01/10 00:31:59

نویسندگان : سمیه حق روستا
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران

تحلیلی بر عملکرد هنری و خلاقیت‌محور در طراحی و دوخت ماسک در دوران همه‌گیری کرونا 1400/01/06 14:09:58

نویسندگان : سحر ذکاوت
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : همایش هنر و بیماری‌های فراگیر: هنر / کرونا

بررسی و تحلیل مدیریت کارگاه ساختمانی 1400/01/01 11:36:18

نویسندگان : مهدی رجبی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری

بررسی فلورستیک، شکل زیستی و کوروتیپ پوشش گیاهی در توده راش و توده ممرز آمیخته جنگل های هیرکانی 1399/12/29 10:25:25

نویسندگان : سیمین معرفت جواد اسحاقی راد آمنه خانعلیزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه، 72 و 72 تیر 793

ارزیابی خطر آرسنیک تجمع یافته در عضله ماهیان تجاری بندر هندیجان 1399/12/28 16:32:19

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : همایش ملی کشاورزی و سلامت

ارزیابی چالش ها و راهکارهای توسعه دانه های روغنی و مشکلات خودکفایی روغن در کشور 1399/12/26 10:54:52

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی محمد حسین قرینه
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید

ارزیابی کشت مخلوط ردیفی گندم (Triticum aestivum) و باقلا (Vicia faba) بر کنترل علف های هرز در شرایط آب و هوایی اهواز 1399/12/26 10:43:48

نویسندگان : محمد حسین قرینه محمدرضا زرگران خوزانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید

رابطه طول وزن سیاه ماهی ريزفلس ) - Capoeta damascina ( در حوضه سیروان استان کردستان 1399/12/22 18:19:22

نویسندگان : مهرداد حسن خانی یزدان کیوانی نصرالله محبوبی صوفیانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

بررسی تنوع زیستی ماهیان رودخانه مریوان 1399/12/22 18:16:38

نویسندگان : مهرداد حسن خانی یزدان کیوانی نصرالله محبوبی صوفیانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

بررسی رابطه طول وزن ماهی نازک - (Chondrostoma regium) در رودخانه بی بی سیدان سمیرم اصفهان 1399/12/22 18:13:25

نویسندگان : فاطمه کیانی یزدان کیوانی فاطمه پیكان حیرتی امیدوار فرهادیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

رابطه طول وزن - و فاکتور وضعيت در ماهی نازک (Chondrostoma regium) در چشمه ديمه چهارمحال و بختياري 1399/12/22 18:09:46

نویسندگان : فاطمه کیانی یزدان کیوانی امیدوار فرهادیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

بررسی مقایسه ای صفات مریستیک دو گونه ماهی خیاطه، Alburnoides namaki و A. eichwaldii در ایران 1399/12/22 18:04:03

نویسندگان : صدیقه محمودی یزدان کیوانی سالار درافشان
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

بررسی هم آوری و تغییرات ماهیانه قطر تخمک در ماهی کوپر (Argyrops spinifer) 1399/12/22 17:53:05

نویسندگان : سمیرا حمزه یزدان کیوانی صرالله محبوبی صوفیانی جمشید خسروآئین
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

بررسي رابطه طول وزن ماهي خیاطه (Alburnoides eichwaldii) در رودخانه شاهرود 1399/12/22 17:40:26

نویسندگان : الهام حقیقی مسعود ستاری سالار درافشان یزدان کیوانی مجیدرضا خوش خلق
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

رابطه طول وزن ماهی کوپر ) - Argyrops spinifer ( در آب های ساحلی استان بوشهر 1399/12/22 17:34:00

نویسندگان : مهری قنبرزاده نصرالله محبوبی صوفیانی یزدان کیوانی سیدامین الله تقوی مطلق
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران