نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Attitudes Study of Students and Staff of Nursing about Euthanasia in Behbahan City, 2018 1399/11/03 11:51:07

نویسندگان : Alireza Rafi Najmeh Moradi Fakhridokht Akbari Sanaz Khalili Leila Amir Mohseni Pouriya Darabiyan
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور

Survey Of Knowledge, Worry And Screening Behavior Towards Breast Cancer Among Female Students Of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2018 1399/10/28 12:36:08

نویسندگان : Pouriya Darabiyan Hajar Sadeghi Alireza Rafi Zeinab Raiesifar Maryam Ghanavati Kourosh Zarea
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

نقش شبکه اجتماعی دانشگاه فرهنگیان بر توسعه مشارکت در جوامع آنلاین 1399/09/05 12:09:39

نویسندگان : حسین رضایی مریم حق شناس
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سیزدهمین دوره ملی و هفتمین دوره بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی (Icelet 2019)، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 1-2 اسفند 97

مدل به‌کارگیری نرم¬افزارهای اجتماعی در سیستم¬ مدیریت یادگیری آموزش الکترونیکی 1399/08/27 14:34:25

نویسندگان : مریم حق شناس حمید رضا یزدانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین¬المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران (Icelet 2018)

Identification of LMS dimensional problems in Iranian E-learning centers 1399/08/27 14:32:02

نویسندگان : مریم حق شناس علی اکبر فرهنگی حمیدرضا یزدانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین¬المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران (Icelet 2018)،

مسیریابی امن در شبکه های حسگر بیسیم 1399/08/25 18:18:34

نویسندگان : سارا پروانه مریم حق شناس سهراب صرافی ابادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات (CICS 2010)

تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری(مطالعه موردی: شرکت های حسابداری و حسابرسی) 1399/08/08 10:54:40

نویسندگان : صدیقه سلیمانپور ظهیر مرادی حسن همتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : جشنواره پرفسور حسابی(پایان نامه های برتر ایران)

تأَثیر الگوی مصرف بر سبک زندگی انسانها از دیدگاه مقام معظم رهبری 1399/07/17 20:07:30

نویسندگان : کریم اسگندری مریم پورمحسنی2
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : همایش ملی سبک زندگی ازدیدگاه مقام معظم رهبری

تأثیر دنیای رسانه بر سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری 1399/07/17 20:00:33

نویسندگان : کریم اسگندری مریم پورمحسنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : همایش ملی سبک زندگی ازدیدگاه مقام معظم رهبری

نقش آموزش فرهنگ کاری بر بهبود روند توسعه اقتصادی کشور با رویکرد اسلامی 1399/07/17 19:51:42

نویسندگان : کریم اسگندری شادی عرفای جمشیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : همایش ملی سبک زندگی ازدیدگاه مقام معظم رهبری

تأثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی افراد جامعه با رویکرد اسلامی 1399/07/17 19:43:56

نویسندگان : کریم اسگندری شادی عرفای جمشیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : همایش ملی سبک زندگی ازدیدگاه مقام معظم رهبری

تربیت فرزندان مهم ترین چالش در اصلاح سبک زندگی (از دیدگاه مقام معظم رهبری) 1399/07/17 19:18:49

نویسندگان : کریم اسگندری مریم پورمحسنی خامنه
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : همایش ملی سبک زندگی ازدیدگاه مقام معظم رهبری

بررسی میزان غلظت نیترات آبهای زیر زمینی در دشت مایین شهرستان مرودشت با استفاده از GIS 1399/06/15 22:01:27

نویسندگان : مهرزاد مکرمی هاشم آرام
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

Ecto parasites of aviary and pet birds in Sabzevar city, Iran 1399/06/08 02:48:58

نویسندگان : Laya Shamsi Saeed Samaeinasab
زبان : انگلیسی سال انتشار : __96 محل پذیرش : ششمين کنگره دامپزشکي طيور

A Study on the Gastro Intestinal Parasites of Domestic Pigeons (Columba livia) in Sabzevar city, Iran. 1399/06/08 02:45:02

نویسندگان : Laya Shamsi Saeed Samaeinasab
زبان : انگلیسی سال انتشار : __96 محل پذیرش : ششمين کنگره دامپزشکي طيور

Evaluation of drug resistance pattern and frequency of ipaH gene in Shigella strains isolated from patients referred to hospitals in Tabriz city in 2019 1399/05/31 20:07:31

نویسندگان : Abolfazl Jafari-Sales
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : The 21st International Virtual Congress of Microbiology

Cytotoxicity effect and Changes in the expression of BAX, BCL-2 and CASPASE-9 genes in breast cancer cell line (MCF-7) treated with hydroalcoholic Rosmarinus officinalis extract 1399/05/31 20:04:25

نویسندگان : Abolfazl Jafari Sales
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : The 21st International Virtual Congress of Microbiology

Use of lavender in the treatment of visceral leishmaniasis in dog 1399/04/18 02:08:04

نویسندگان : Laya Shamsi Saeed Samaeinasab Sulmaz Tarakameh Samani
زبان : انگلیسی سال انتشار : __98 محل پذیرش : دوازدهمين کنگره ي گياهان دارويي

Faunistic study of arthropods in military bases in Sabzevar city, Iran 1399/04/18 02:00:08

نویسندگان : Laya Shamsi Saeed Samaeinasab Sulmaz Tarakameh Samani
زبان : انگلیسی سال انتشار : __98 محل پذیرش : دوازدهمين کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

The comparison between Trachyspermum ammi, thyme and cotrimoxazole in the treatment of diarrhea caused by E. coli in rabbits 1399/04/17 02:24:16

نویسندگان : Sulmaz Tarakameh Samani Saeed Samaeinasab Laya Shamsi
زبان : انگلیسی سال انتشار : __97 محل پذیرش : دوازدهمين کنگره ي گياهان دارويي