نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

نگاهی به کهن الگوی پوزئیدون و آرکی تایپ هفائستوس ( آب ها و آتش ها ) 1399/10/06 15:21:14

نویسندگان : کبری رحیمی سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهش در مدیریت و علوم انسانی وابسته به انجمن پژوهشهای اجتماعی ایران

انگیزه بخشی کهن الگوی پرسفونه و کهن الگوی هرمس ( دوشیزه و سفر ) 1399/10/06 14:57:49

نویسندگان : کبری رحیمی سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی. علمی تخصصی

نکته های بارز کهن الگوی هادس و دیونوسوس ( دنیای زیرین و شراب ) 1399/09/24 14:49:00

نویسندگان : کبری رحیمی سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای

جنبه های شخصیت شناسی کهن الگوی آتنا ( خدابانوی عقل و مهارت ) 1399/09/12 11:54:54

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی. علمی تخصصی

بارقه اخلاقی و سازش کهن الگوی آرتمیس و دمتر از یونان باستان 1399/09/12 11:07:54

نویسندگان : کبری رحیمی سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله علمی اسلامی انسانی.شماره23

بررسی تاثیر ارتباطات و رضایت مشتری بر رفتار مصرف کننده در نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا 1399/08/08 14:19:48

نویسندگان : سمیه صائب نیا رقیه افشاری سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

فناوری واقعیت افزوده و نحوه کار ما: شرایط نرمال جدید- کویید :۱۹ مرحله بعدی تولید چیست؟ 1399/07/30 23:30:01

نویسندگان : مهران مهدی زاده سحر اسدزاده منجیلی محمد طالقانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

بررسی نقوش روی کلاه میلی مردان منطقه مکریان 1399/07/29 18:16:44

نویسندگان : علیرضا عزیزی یوسفکند دکتر محمد خزایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1388 محل پذیرش : کتاب ماه هنر

مقدمه ای بر مبانی هنرهای سنتی و تجسمی ایران 1399/07/29 18:06:23

نویسندگان : علیرضا عزیزی یوسفکند
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : کتاب ماه هنر - شماره 169

گرافیک وطراحی بسته بندی 1399/07/29 18:02:05

نویسندگان : علیرضا عزیزی یوسفکند
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : کتاب ماه هنر - شماره 178

لی اوت : از ایده تا آماده سازی نمونه چاپی 1399/07/29 17:59:07

نویسندگان : علیرضا عزیزی یوسفکند
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : کتاب ماه هنر - شماره 172

سیری در تاریخ تکوین نظریه هنر 1399/07/29 17:54:10

نویسندگان : علیرضا عزیزی یوسفکند
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : کتاب ماه هنر - شماره 165

از خوشنویسی تا تایپو گرافی 1399/07/29 17:50:17

نویسندگان : علیرضا عزیزی یوسفکند
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : کتاب ماه هنر - شماره 150

بررسی فرم در نقاشی کودکان 1399/07/28 00:47:18

نویسندگان : علیرضا عزیزی یوسفکند
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : رشد آموزش هنر

توانمندسازی کارکنان 1399/07/26 02:28:08

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : کار و جامعه » آذر 1394 - شماره 187 ‏

سرمايه اجتماعي و نقش آن در ابعاد مختلف توسعه 1399/07/26 02:24:30

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله کار و جامعه شماره 215 فروردین ماه

ارتباط بین کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی 1399/07/26 02:21:31

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله کار و جامعه شماره 214 اسفندماه

ارتباط اقتصاد مقاومتی با تولید ملی و مصرف کالای ایرانی 1399/07/26 02:17:41

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله کار و جامعه شماره 222 آبانماه

نقش اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم های اقتصادی کشور 1399/07/26 02:14:06

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله کار و جامعه شماره 223 آذرماه

ضرورت شناخت خدا از منظر امام علی علیه السلام 1399/07/21 23:10:53

نویسندگان : فاطمه سادات موسوی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی