نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

نقش و اهمیت تحصیلات تکمیلی در حرفه حسابداری (مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری آموزش عالی پرندک ) 1400/02/04 22:08:23

نویسندگان : صدیقه سلیمانپور حسن همتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1___ محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مدیریت

بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت 1400/02/04 21:08:40

نویسندگان : صدیقه سلیمانپور داوود یوسفوند حسن همتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مدیریت

جرم شناسی اسلامی با رویکرد جرائم ناشی از نفرت مذهبی 1400/02/03 03:48:02

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : تهران

مدل چینی حاکمیت قانون 1400/01/02 12:26:08

نویسندگان : مزدک نصوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه حقوقی دیوان انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

تدوین برنامه بازاریابی بیمه 1399/12/23 10:00:58

نویسندگان : ایمان عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : رهاورد میهن

قبیله دیده بان اساطیر باستان 1399/12/18 10:56:10

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

بررسی تطبیقی مفهوم قیمت منصفانه در واگذاری سهام اقلیت سهامداران شرکتها در مقررات حقوقی و مالی اروپا و امریکا 1399/12/17 20:49:43

نویسندگان : عاطفه قاسمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

ای امان از این امانت‌خوار: نقدی بر خاطرات عارف قزوینی 1399/12/11 23:37:20

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجلۀ آینۀ پژوهش

بر زمین سخت 1399/12/11 23:34:29

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : جهان کتاب

تصنیف‌ها و کنسرت‌های عارف قزوینی 1399/12/11 23:30:19

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله بخارا

خار دان آن را که خرما دیده‌ای 1399/12/11 23:22:40

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجلۀ آینۀ پژوهش

شأن نزول عارفنامه 1399/12/11 23:20:19

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله بخارا

افسانۀ تبعید عارف قزوینی 1399/12/11 23:15:57

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله بخارا

بهبود ریسک‌ کارکنان با در نظر گرفتن نمودار کنترل میانگین در صنایع تولیدی با رویکرد تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات 1399/12/11 10:09:54

نویسندگان : محمدرضا ترک
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع

مقاله هشدار دهنده افت فشار آب 1399/12/06 01:14:54

نویسندگان : علی دل قوی حسین فتوحی
زبان : فارسی سال انتشار : 1377 محل پذیرش : راه آهن- گاهنامه کشش شماره 12