نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ارزیابی تأثیر چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی 1400/01/15 17:55:10

نویسندگان : سیروس کشاورز ناصر خانی سمانه رئیسی نافچی پروانه نوربخش
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دو ماهنامه بررسی های بازرگانی

انواع ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان ولد 1400/01/11 14:48:40

نویسندگان : محمدامیر مشهدی حسنیه نخعی لیلا عبادی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : قند پارسی

بررسی و تحلیل مدیریت کارگاه ساختمانی 1400/01/01 11:36:18

نویسندگان : مهدی رجبی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری

وضعیت اخیر تنوع ماهیان آب شیرین ایران 1399/12/20 11:59:55

نویسندگان : یزدان کیوانی حمیدرضا اسماعیلی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

مقایسه خصوصیات ریخت سنجی چهار جمعیت شاه کولی (Alburnus chalcoides) در رودخانه هاي پل رود، شفارود، کلارآباد و لوندویل 1399/12/14 10:40:15

نویسندگان : صدیقه جانی پور یزدان کیوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

استفاده از روش¬های مولکولی مختلف در شناسایی گونه¬های سنگ¬لیس (Garra) 1399/12/14 10:34:25

نویسندگان : مظاهر زمانی‌فرادنبه یزدان کیوانی سالار درافشان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

بررسی استخوان شناسی ماهیان جنس گارا در ایران 1399/12/14 10:30:23

نویسندگان : مظاهر زمانی‌فرادنبه یزدان کیوانی سالار درافشان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

ای امان از این امانت‌خوار: نقدی بر خاطرات عارف قزوینی 1399/12/11 23:37:20

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجلۀ آینۀ پژوهش

بر زمین سخت 1399/12/11 23:34:29

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : جهان کتاب

تصنیف‌ها و کنسرت‌های عارف قزوینی 1399/12/11 23:30:19

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله بخارا

Taguchi Method for determination of the best location for cooling and heating appliances 1399/12/03 15:32:38

نویسندگان : زهرا پزشکی علی سلیمانی احمد دارابی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Energy

A Survey of Graduate and Postgraduate Students’ Perspective on the Use of E-learning Technology in Kerman University of Medical Sciences in 2017 1399/11/29 10:31:25

نویسندگان : رضا عباسی احمد رئیسی سحر زارع
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : Strides in Development of Medical Education

رویکرد و معیارهای رجالی آیت الله شبیری زنجانی 1399/11/27 14:15:01

نویسندگان : داود معماری کوثر حلال خور
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مطالعات فهم حدیث