نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

کاهش وزن و درمان چاقی به روش مایندفولنس

نویسندگان : سهیل معظمی گودرزی - بابک ساسانی
شابک : 9786222146801 سال چاپ : 1399 ناشر : صالحیان

دورکاری و اشتغال

نویسندگان : محمد رضا عباسی
شابک : 978-964-231-193-4 سال چاپ : 1393 ناشر : آرون

اقدام پژ[وهی در آموزش و پرورش

نویسندگان : محمد رضا عباسی
شابک : 978-964-231-269-6 سال چاپ : 1394 ناشر : آرون

Supply Chain Track: Management and Sustainability

نویسندگان : علی مصلی نژاد، آرش آزادیخواه جهرمی، عبدالکریم قناعتیان جبذری، علیرضا فخارزاده، فاطمه سادات موسوی ، عبدالحسین ایوبی، مرضیه گشانی
شابک : 9780359329892 سال چاپ : 2019 ناشر : Lulu Press

مدیریت استراتژیک: منابع انسانی، استراتژی و سیستم های اطلاعاتی

نویسندگان : علی مصلی نژاد، علیرضا فخارزاده، عبدالکریم قناعتیان جبذری، آرش آزادیخواه جهرمی، مرضیه گشانی، عبدالحسین ایوبی
شابک : 978-1729762783 سال چاپ : 2018 ناشر : CreateSpace Independent Publishing Platform

مدیریت تکنولوژی

نویسندگان : علی مصلی نژاد، علیرضا فخارزاده، امین عادل پور، عبدالکریم قتاعتیان جبذری، مرضیه گشانی، عبدالحسین ایوبی
شابک : 9780359305759 سال چاپ : 2018 ناشر : Lulu Press

مبانی فناوری اطلاعات

نویسندگان : علی مصلی نژاد، عبدالرحمان عرفان نیا، علیرضا فخارزاده، عبدالکریم قناعتیان جبذری، محمد نیک نیا، مرضیه گشانی
شابک : 978-600-994-097-4 سال چاپ : 1398 ناشر : موجک

خط کش بازار

نویسندگان : اسکات اریکسون- امین اسداللهی- محمد سعید باستانی
شابک : 978-600-860837-0 سال چاپ : 1399 ناشر : دانش ماندگار عصر

چاه ها و گمانه های آب - جلد دوم

نویسندگان : سید فخرالدین طاهرزاده موسویان-مهسا فرهنگی-احمد احمدی نیک
شابک : ‫‬‭978-622-7529-25-8 سال چاپ : 1399 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

فلزات سنگین در خاکها

نویسندگان : رضا شریفیان عطار، محمدرضا اردکانی فرد، معصومه السادات کابلی فرشچی
شابک : 978-600-8144-49-6 سال چاپ : 1399 ناشر : مهر جالینوس

گنبدهای نمکی از دیدگاه زیست محیطی

نویسندگان : رسول خطیبی فرد، رضا شریفیان عطار
شابک : 978-600-8144-47-2 سال چاپ : 1399 ناشر : مهر جالینوس

چاه ها و گمانه های آب

نویسندگان : سید فخرالدین طاهرزاده موسویان-مهسا فرهنگی-احمد احمدی نیک
شابک : 978-622-7529-24-1 سال چاپ : 1399 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

تکنیک های تحلیلی در تحلیل محتوا

نویسندگان : عبدالکریم قناعتیان جبذری، علیرضا فخارزاده، امین عادل پور، محمدرضا عادل پور، احسان شعبانپور حقیقی، علیرضا صفوی جهرمی، صدیقه فهندژ سعدی، علی مصلی نژاد
شابک : 9789600374032 سال چاپ : 2021 ناشر : Google publishing platform, Google Press

کمک های کامپیوتری در تحلیل محتوا

نویسندگان : امین عادل پور، محمدرضا عادل پور، علیرضا فخارزاده، عبدالکریم قناعتیان جبذری، زهرا زمانی، آرش آزادیخواه جهرمی، محسن صادقی، علی مصلی نژاد
شابک : 9782022062020 سال چاپ : 2021 ناشر : Google publishing platform, Google Press

تکنیک های تحلیلی در تحلیل محتوا

نویسندگان : عبدالکریم قناعتیان جبذری، علیرضا فخارزاده، امین عادل پور، محمدرضا عادل پور، احسان شعبانپور حقیقی، علیرضا صفوی جهرمی، صدیقه فهندژ سعدی، علی مصلی نژاد
شابک : 9789600374032 سال چاپ : 2021 ناشر : Google publishing platform, Google Press

کمک های کامپیوتری در تحلیل محتوا

نویسندگان : امین عادل پور، محمدرضا عادل پور، علیرضا فخارزاده، عبدالکریم قناعتیان جبذری، زهرا زمانی، آرش آزادیخواه جهرمی، محسن صادقی، علی مصلی نژاد
شابک : 9782022062020 سال چاپ : 2021 ناشر : Google publishing platform, Google Press

تکنیک های تحلیلی در تحلیل محتوا

نویسندگان : عبدالکریم قناعتیان جبذری، علیرضا فخارزاده، امین عادل پور، محمدرضا عادل پور، احسان شعبانپور حقیقی، علیرضا صفوی جهرمی، صدیقه فهندژ سعدی، علی مصلی نژاد
شابک : 9789600374032 سال چاپ : 2021 ناشر : Google publishing platform, Google Press

کمک های کامپیوتری در تحلیل محتوا

نویسندگان : امین عادل پور، محمدرضا عادل پور، علیرضا فخارزاده، عبدالکریم قناعتیان جبذری، زهرا زمانی، آرش آزادیخواه جهرمی، محسن صادقی، علی مصلی نژاد
شابک : 9782022062020 سال چاپ : 2021 ناشر : Google publishing platform, Google Press

تکنیک های تحلیلی در تحلیل محتوا

نویسندگان : عبدالکریم قناعتیان جبذری، علیرضا فخارزاده، امین عادل پور، محمدرضا عادل پور، احسان شعبانپور حقیقی، علیرضا صفوی جهرمی، صدیقه فهندژ سعدی، علی مصلی نژاد
شابک : 9789600374032 سال چاپ : 2021 ناشر : Google publishing platform, Google Press

کمک های کامپیوتری در تحلیل محتوا

نویسندگان : امین عادل پور، محمدرضا عادل پور، علیرضا فخارزاده، عبدالکریم قناعتیان جبذری، زهرا زمانی، آرش آزادیخواه جهرمی، محسن صادقی، علی مصلی نژاد
شابک : 9782022062020 سال چاپ : 2021 ناشر : Google publishing platform, Google Press