نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

زیست شناسی جامع کنکور

نویسندگان : هیات مولفان
شابک : 978-600-97192-1-1 سال چاپ : 1395 ناشر : انشارات نانو

آموزش زیست با نگاه مفهومی و ترکیبی زیست یازدهم

نویسندگان : روح اله امرایی و علی سالاری
شابک : 978-600-96646-4-1 سال چاپ : 1395 ناشر : انشارات نانو

شایسته سالاری و توانمندسازی کارکنان

نویسندگان : احسان مسعودی، علیرضا نقدی
شابک : 978-622-7495-11-9 سال چاپ : 1399 ناشر : نوآوران دانش

شایستگی اخلاقی و مدیریت اسلامی با رویکرد اسلامی

نویسندگان : مریم تقوایی یزدی، حسن غلامی، مهدی سوادکوهی ماهفروجکی، محمد تقی پور
شابک : 978-600-7906-13-2 سال چاپ : 1399 ناشر : مرکز مطالعات، تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا

Risk Management in Public-Private Partnerships

نویسندگان : Mohammad Heydari; Kin Keung Lai; Zhou Xiaohu
شابک : 978-0367630805 سال چاپ : 2020 ناشر : Taylor & Francis Group

کارآفرینی دانشگاهی

نویسندگان : علی عبدی‌جمایران، آمنه کنعانی، سمیرا جلوداری، سعید رجبی‌بی‌مرغ
شابک : ‏‫‭978-622-97420-4-4‬‬ سال چاپ : 1399 ناشر : جهاد دانشگاهی

روش‌های خودمراقبتی

نویسندگان : علی عبدی جمایران ویراستار علمی
شابک : ‏‫‬‮‭978-622-974205-1 سال چاپ : 1399 ناشر : جهاد دانشگاهی

میکروپایتون- پایتون برای میکروکنترلرها

نویسندگان : امیر باغی رهین، وحید باغی رهین
شابک : 9786229668757‬ سال چاپ : 1399 ناشر : اطهران

Netnography Amazing Upheaval in Marketing Research

نویسندگان : Dr. Iman Azizi & Leila khodaparast
شابک : 978-620-3-02755-6 سال چاپ : 2020 ناشر : LAP LAMBERT Academic Publishing

زیست فناوری و تولید ترکیبات ضدسرطان

نویسندگان : عظیم قاسم نژاد. امید سهرابی. امیرحسین ورزندی.آیدا شمالی
شابک : 9786226212076 سال چاپ : 1398 ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

رضایت شغلی در سازمان

نویسندگان : سیمین صفوی،محمد علی جعفری اصل،نسرین قلی زاده
شابک : 9786003445611 سال چاپ : __98 ناشر : محقق اردبیلی

مدیریت رفتار مصرف کننده الکترونیک

نویسندگان : سیمین صفوی ،پروانه سمیع زاده
شابک : 978-600-344-562-8 سال چاپ : __99 ناشر : محقق اردبیلی

مدیریت تولید

نویسندگان : سمیه صائب نیا، مقصود دشمن کش کورعباسلو
شابک : ‫‭978-600-197142-6‬‬ سال چاپ : 1399 ناشر : انتشارات آیلار

مدیریت دانش با رویکرد نوین

نویسندگان : علی عبدی جمایران -الهه حسینی-عاطفه مقدم-فردین کاظم زاده
شابک : ‫‫‭978-622-664794-6‬‬‬ سال چاپ : 1399 ناشر : جهاد دانشگاهی قزوین

اصول و مبانی نشانگرهای ملکولی در تجزیه تنوع ژنتیکی

نویسندگان : صالحی‌ساردویی، علی.، نوربخش، فرزانه
شابک : 9786220212355 سال چاپ : 1399 ناشر : انتشارات نوروزی

فیتوشیمی گیاهان دارویی جلد سوم

نویسندگان : صالحی‌ساردویی، علی.، خلیلی، حلیمه
شابک : 9786220212287 سال چاپ : 1399 ناشر : انتشارات نوروزی

فیتوشیمی گیاهان دارویی جلد دوم

نویسندگان : صالحی‌ساردویی، علی.، خلیلی، حلیمه
شابک : 9786220212270 سال چاپ : 1399 ناشر : انتشارات نوروزی

فیتوشیمی گیاهان دارویی جلد اول

نویسندگان : صالحی‌ساردویی، علی.، خلیلی، حلیمه
شابک : 9786220212263 سال چاپ : 1399 ناشر : انتشارات نوروزی

اسیدهای آمینه در قلمروی گیاهی

نویسندگان : 15- صالحی‌ساردویی، علی.، خدابخش، علیرضا.، علی زاده، آزاده
شابک : 9786220209676 سال چاپ : 1399 ناشر : انتشارات نوروزی

Cytokinin Function in Ornamental Plants

نویسندگان : 28- Ali Salehi Sardoei
شابک : 978-620-2-91738-4 سال چاپ : 2020 ناشر : LAP Lambert Academic Publishing, Germany