پنجمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی

 

 

پنجمین   جشنواره    تقدیر   از   پژوهشگران   ایرانی  - بهمن ماه   ۱۳۹۹  

 

 شبکه پژوهشگران ایرانی در نظر دارد پنجمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی را در بهمن ماه ۱۳۹۹برگزار نماید به احتمال زیاد باتوجه به بیماریهای واگیردار و هزینه های برگزاری حضوری و .. این جشنواره به صورغیرحضوری خواهد بود و با پایین درنظر گرفتن هزینه های حداقلی برای ساخت هدایا، گواهی، تندیس، لوح و ... امید است بیشتر پژوهشگران بتوانند از این خدمات استفاده نمایند

جشنواره پژوهشگران
 

جشنواره پژوهشگران

جشنواره پژوهشگران

جشنواره پژوهشگران
   

(شبکه پژوهشگران ایرانی: بزرگترین جامعه مجازی پژوهشگران ایران)  


عضویت در سایت ورود به سایت