نمایش / عدم نمایش بخش جستجو
ياسر عبازاده

ياسر عبازاده

دانشجوی دکتری
مهندسی کامپیوتر

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
بهناز جوینی پور

بهناز جوینی پور

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
محمّدمهدی کریمی نیا

محمّدمهدی کریمی نیا

دکتری
رشته علوم دینی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 2
سجاد جهان بخش گده کهریز

سجاد جهان بخش گده کهریز

دانشجوی دکتری
مهندسی کامپیوتر

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
رضا فتوحی

رضا فتوحی

دانشجوی دکتری
مهندسی کامپیوتر

عرفان نقش

عرفان نقش

فوق دکتری
مهندسی برق

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
آرش آزادیخواه جهرمی

آرش آزادیخواه جهرمی

کارشناسی
رشته حسابداری

دوستی ارسال پیام
  پژوهشگر 3
محمدرضا عادل پور

محمدرضا عادل پور

کارشناسی ارشد
صنایع غذایی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشگر 4
امين بلوري

امين بلوري

دکتری
رشته حسابداری

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 2
امین عادل پور

امین عادل پور

کارشناسی
رشته پرستاری

دوستی ارسال پیام
  پژوهشگر 3
علیرضا  فخارزاده

علیرضا فخارزاده

کارشناسی
مهندسی فناوری اطلاعات

عبدالکریم قناعتیان جبذری

عبدالکریم قناعتیان جبذری

کارشناسی
مهندسی مکانیک

دوستی ارسال پیام
  پژوهشگر 4
احمد ارزانی

احمد ارزانی

دکتری
اصلاح نباتات

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 3
پوریا دارابیان

پوریا دارابیان

کارشناسی
رشته اتاق عمل

shokufeh zare

shokufeh zare

دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته مدیریت

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
محمد نیک نیا

محمد نیک نیا

کارشناسی
مهندسی فناوری اطلاعات

دوستی ارسال پیام
  پژوهشگر 3
سید محمد ایمان معزی

سید محمد ایمان معزی

دکتری حرفه ای پزشکی
رشته داروسازی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
وصال فیروزی

وصال فیروزی

دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
علي اكبر كفاش بازاري

علي اكبر كفاش بازاري

کارشناسی ارشد
سایر

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
علي نظريان

علي نظريان

دکتری
رشته تربیت بدنی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی