نمایش / عدم نمایش بخش جستجو
روناک احمدزاده

روناک احمدزاده

کارشناسی ارشد
رشته علوم اقتصادی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
پریسا اسمعیل نژاد

پریسا اسمعیل نژاد

دانشجوی کارشناسی
مهندسی صنایع

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
محمد عزیزی

محمد عزیزی

کارشناسی ارشد
رشته تاریخ

دوستی ارسال پیام
  پژوهشگر 4
محمد صابری

محمد صابری

کارشناسی ارشد
مهندسی برق

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
خدیجه صالحی

خدیجه صالحی

دانشجوی دکتری
رشته علوم اقتصادی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
امیرحسین پورداداش نیا

امیرحسین پورداداش نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسی برق

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
عادل مرادی

عادل مرادی

نامشخص
نامشخص

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
سید مصطفی  خطیبی

سید مصطفی خطیبی

کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
مهسا اسلامی

مهسا اسلامی

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
محمد بابایی

محمد بابایی

دکتری
رشته مدیریت

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 3
حلیمه یوسفی طبس

حلیمه یوسفی طبس

کارشناسی ارشد
رشته مدیریت

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
اورانوس کاظمی

اورانوس کاظمی

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
شهرام زندیان

شهرام زندیان

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
ابوطالب پناهی نژاد

ابوطالب پناهی نژاد

دانشجوی دکتری
رشته علوم اجتماعی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
لیلا بیابانی

لیلا بیابانی

دانشجوی دکتری
رشته منابع طبیعی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 3
زینب پاپی

زینب پاپی

دکتری
رشته کتابداری

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
ابوالفضل جنگي

ابوالفضل جنگي

دانشجوی دکتری
رشته حقوق

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
نرگس شریفی

نرگس شریفی

دانشجوی دکتری
رشته علوم اقتصادی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
رضا بهرامی راد

رضا بهرامی راد

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
امیر مشمول

امیر مشمول

دانشجوی کارشناسی
مهندسی کامپیوتر

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 3