نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

راه¬کارهای توسعه ی اخلاق حرفه ای در سازمانهای دولتی

کارفرما : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سال طرح : 1396

برنامه های درمان اعتیاد و کاهش آسیب در زندانهای کشورهای دیگر

کارفرما : اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی
سال طرح : 1395

بررسي رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

کارفرما : باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
سال طرح : 1390

بررسي رابطه هوش رقابتی مدیران با توسعه صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی

کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
سال طرح : 1388

ارزيابي مقاومت ارقام جديد چغندرقند شرکت سينجنتا در مزرعه آلوده به نماتد سيستي

کارفرما : مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي
سال طرح : 1399

معرفی رقم چغندر قند آرتا، مقاوم به بيماری های ریزومانيا و نماتد سيستی ریشه

کارفرما : مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي
سال طرح : 1399

تهيه و ارزیابی مقدماتی هيبریدهای حاصل از سينگل کراس های مقاوم به ریزومانيا و نماتد مولد سيست

کارفرما : مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي
سال طرح : 1399

طرحنامه پژوهشی- عملیاتی بیداری اسلامی

کارفرما : جامعة المصطفی العالمیة
سال طرح : 1391