آری! بباید از نو بود پس آنگاه، هم آوازی؛ قبل از آواز، فلسفه آواز است و مبانی ما در حضور ماست به لقاء و مقام رضا همان ترسیم آینده ای حتمی و من و تو به تاریخ خوانده شده ایم...

محمدشتا بدرا (دادفر) محمدشتا بدرا (دادفر)
1399/06/16 17:47:48
http://shetabadra.blogfa.com

بررسی چالش ها و نقد ریشه های پیدایی آن با رویکرد مدیریت راهبردی (مبتنی بر مطالعات آینده نگر)

این وب نوشت در صدد تغییر نوع رویکرد به مسائل از جهت بدنه به ساختار است که این خود، نگاه ریشه ای به چالش ها را می طلبد؛ لذا بررسی مثلث زایش جهل (ساختارها- قوانین- سوء مدیریت و برنامه ریزی راهبردی) که مشکل تاریخی تمدن چند هزار ساله ایران به شمار می رود، همتی راهیردی و مدیریتی نوآورانه نیازمند است که پیشتر نگاه مدیریت اسلامی چنین فضایی ایجاد کرده است. به طور کلی پرداختن به مصائب مثلث زایش جهل به منظور ساخت کشوری الگو برای جهانیان مبتنی بر آمیزه های اسلام ناب، هدف مقدمی برای هدف نهایی که زمینه سازی ظهور امام عصر (علیه السلام) است، می باشد.

به امید ایرانی اسلامی، آباد و الگو برای جهانیان

محمدشتا بدرا

29 بهمن 1387

shetabadra14@gmail.com

می پسندم (1) دیدگاه (0) اشتراک گذاری گزارش به پلیس علمی