نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

انجمن ایالتی آذربایجان دردوره مشروطیت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : بین المللی امام خمینی
تاریخ دفاع : 1384/11/20 اساتید راهنما : دکتر محسن بهشتی سرشت

تحليل فضايي کالبدي- اجتماعي حاشية محورهاي ارتباطي منتهي به شهرهاي مهم (مطالعة موردي: محور اصفهان به بهارستان از پل دفاع مقدس تا تقاطع کوي راه حق)

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه اصفهان
تاریخ دفاع : 1390/08/07 اساتید راهنما : دکتر علی زنگی آبادی. دکتر سید هدایت الله نوری

طراحی الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : علوم و تحقیقات تهران
تاریخ دفاع : 1399/11/28 اساتید راهنما : ناصر میرسپاسی

Osteology of Gallaxidae

مقطع تحصیلی : فوق دکتری
دانشگاه : Museum Victoria Melbourne
تاریخ دفاع : 2016/09/10 اساتید راهنما : M. Gommom

Sequencing of complete mitochondrial DNA of Cyprinion macrostomum

مقطع تحصیلی : فوق دکتری
دانشگاه : University of Tokyo
تاریخ دفاع : 2006/11/30 اساتید راهنما : M. Nishida

A preliminary study on the Gorgan-Rud (River) aquatic life: A limnological approach (from Gonbad to Gorgan-Dam). (In Farsi, with English Summary).

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ دفاع : 1369/06/20 اساتید راهنما : دکتر بهرام حسن زاده کیابی

Taxonomic revision of the genus Pungitius with emphasis on P. hellenicus

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : The University of Alberta
تاریخ دفاع : 2000/09/07 اساتید راهنما : J.S.Nelson

مقایسه تنوع گونه¬ای و ویژگی¬های خاک در توده راش و توده ممرز آمیخته جنگل¬های هیرکانی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه ارومیه
تاریخ دفاع : 1397/07/07 اساتید راهنما : جواد اسحاقی راد

شناسایی منابع محلی گردوغبار (مطالعه موردی: شهرستان ملارد)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

تصحیح دیوان عارف قزوینی و تحقیق در احوال وی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : خوارزمی تهران
تاریخ دفاع : 1397/06/27 اساتید راهنما : تقی پورنامداریان و مسعود جعفری جزی

بررسی تاثیر استراتژی های کسب و کار جهانی سازگار با محیط زیست بر عملکرد صادرات سبز

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع : 1396/05/10 اساتید راهنما : دکتر پیمان غفاری آشتیانی

نقش کار از راه دور درایجاد اشتغال و بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از کار از راه دور

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
تاریخ دفاع : 1383/12/24 اساتید راهنما : دکتر حیدر قجرعضدانلو

تحلیل جامعه شناختی میزان عدالت اجتماعی در قراردادهای میان کارفرما و کارگران در حوزه‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 1357 تا کنون

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : آزاد علوم و تحقیقات
تاریخ دفاع : 1399/10/01 اساتید راهنما : دکتر مصطفی ازکیا

مدل تعالی سازمانیEFQM

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : آزاد اسلامی بافق
تاریخ دفاع : 1384/mm/dd اساتید راهنما : سلیمانی

بررسي آزمايشات كنترل كيفيت و تأييد خودرو

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : دانشگاه آزاداسلامی واحد بین المللی جلفا
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : مهندس يداله بلغند

بررسی تنوع ژنتیکی و پتانسیل اصلاحی لاین های پیشرفته جوتحت شرایط اقلیمی منطقه میاندوآب

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
تاریخ دفاع : 1394/11/21 اساتید راهنما : ورهرام رشیدی

بررسی آبشویی فلزات سنگین از بتن ساخته شده با خاکستر ضایعات شهری پردازش شده و باطله های معدنی در مقایسه با بتن معمولی

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان
تاریخ دفاع : 1396/11/10 اساتید راهنما : دکتر سمیه بختیاری

پهنه بندی و رویکرد فضایی بر مدیریت بحران با تاکید بر آسیب¬پذیری اجتماعی – فیزیکی شهرها در برابر زلزله (نمونه موردی استان ایلام)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : آزاد اسلامی سمنان
تاریخ دفاع : 1397/04/21 اساتید راهنما : محمذرضا زند مقدم

امكان سنجي مشاركت شهروندان در مديريت شهري ايلام

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : پیام نور
تاریخ دفاع : 1390/12/29 اساتید راهنما : نفسیه مرصوصی

ارزیابی اثرات فضایی صنعت بر توسعه پایدار منطقه ای

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : علوم و تحقیقات
تاریخ دفاع : 1400/03/27 اساتید راهنما : علی توکلان