نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی جلوه های ادبیات پایداری در شعر صالح محمود هواری

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

نقد و بررسی اباحه گری در غرب از منظر اسلام

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : دانشکده علوم قرآنی آمل
تاریخ دفاع : 1393/04/08 اساتید راهنما : دکتر حسین مقدس

بررسی تطبیقی آموزه های اخلاقی در سور مکی و مدنی قرآن کریم

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
تاریخ دفاع : 1395/06/16 اساتید راهنما : دکتر محمدقاسم احمدی

شناسایی و اولویت بندی عوامل توسعه صادرات پسته استان قزوین و مقایسه تطبیقی با کشورهای آسیای میانه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین
تاریخ دفاع : 1396/06/20 اساتید راهنما : دکتر آرش حاجی کریمی

بررسی فواید بکارگیری رسانه های دیجیتالی در کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen (تاثیر آنها بر فرایند یادگیری زبان آموزان ایرانی در آموزشکاه های زبان)

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران
تاریخ دفاع : 1399/08/22 اساتید راهنما : خانم دکتر لیلی مسگرزاده اقدم

تأثیریادگیری مبتنی برتیم(TBL) بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس غیردولتی شهر گنبد کاووس

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
تاریخ دفاع : 1399/03/20 اساتید راهنما : دکتر کامبیز اسماعیل نیا یروانی

استخوان شناسی مقایسه ای گونه های نازک ماهی ایران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : صنعتی اصفهان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : یزدان کیوانی

زیست سنجی ماهی سفید دریای خزر

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : صنعتی اصفهان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : یزدان کیوانی

واکاوی تجارب زیسته دانش اموزان ودبیران از هویت دینی در برنامه درسی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : خوارزمی تهران
تاریخ دفاع : 1399/10/30 اساتید راهنما : دکتر عفت عباسی

تاثير يكپارچه سازي زنجیره تامین بر کارایی عملیاتی و خلق ارزش (مورد مطالعه: شرکت های شهرک صنعتی شیراز)

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
تاریخ دفاع : 1397/06/21 اساتید راهنما : دکتر ایرانبان

به گزینی اقدامات جبرانی برای کاهش اثرات محیط زیستی انسان ساخت و مخاطرات طبیعی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ دفاع : 1396/11/10 اساتید راهنما : دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی - دکتر عیرضا میکاییلی تبریزی

الگوی توسعه التزام سرمایه انسانی برگرفته از قران و عترت

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : دانشگاه سیستان وبلوچستان
تاریخ دفاع : 1400/06/18 اساتید راهنما : سید علیقلی روشن - نور محمد یعقوبی

نظام حقوقی حاکم بر آئین نامه های مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد تهران جنوب
تاریخ دفاع : 1399/06/31 اساتید راهنما : خانم دکر سریر

بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت با لحاظ نقش میانجی تصمیم گیری استراتژیک حسابداران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : موسسه پرندک
تاریخ دفاع : 1399/06/24 اساتید راهنما : داوود یوسفوند

انجمن ایالتی آذربایجان دردوره مشروطیت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : بین المللی امام خمینی
تاریخ دفاع : 1384/11/20 اساتید راهنما : دکتر محسن بهشتی سرشت

تحليل فضايي کالبدي- اجتماعي حاشية محورهاي ارتباطي منتهي به شهرهاي مهم (مطالعة موردي: محور اصفهان به بهارستان از پل دفاع مقدس تا تقاطع کوي راه حق)

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه اصفهان
تاریخ دفاع : 1390/08/07 اساتید راهنما : دکتر علی زنگی آبادی. دکتر سید هدایت الله نوری

طراحی الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : علوم و تحقیقات تهران
تاریخ دفاع : 1399/11/28 اساتید راهنما : ناصر میرسپاسی

Osteology of Gallaxidae

مقطع تحصیلی : فوق دکتری
دانشگاه : Museum Victoria Melbourne
تاریخ دفاع : 2016/09/10 اساتید راهنما : M. Gommom

Sequencing of complete mitochondrial DNA of Cyprinion macrostomum

مقطع تحصیلی : فوق دکتری
دانشگاه : University of Tokyo
تاریخ دفاع : 2006/11/30 اساتید راهنما : M. Nishida